Zelfroosteren gebeurt steeds vaker. Medewerkers stellen hierbij hun eigen rooster samen en zorgen er samen voor dat aan de bezettingseis wordt voldaan. Soms wordt Zelfroosteren nog een beetje eng gevonden; de term Zelfroosteren impliceert dat er naast de medewerkers niemand anders meer nodig is om het rooster samen te stellen. Dit zou betekenen dat er voor planners minder werk is. Maar is dit ook echt zo? 

Meer weten

Het personeelsverloop staat momenteel met 13,3% op het hoogste niveau in 5 jaar. Dat publiceerde EY in september in een onderzoek omtrent het personeelsverloop in de zorg. Ook het verzuim is naar zorgwekkende hoogte van 5,7% gestegen. Hoewel er een stijging was in de winst van Nederlandse zorgaanbieders (1,8%), lijkt dit ten koste te gaan van het personeel. Het blijft in de zorgsector nog steeds een uitdaging om werknemers aan te trekken en te behouden.

Meer weten

iItus Volwaardig Leven

De gehandicaptenzorg in Nederland kan beter. Volgens het Ministerie van Volksgezondheid zijn er signalen dat de “beschikbare zorg en ondersteuning niet langer gelijk loopt met de behoeftes van de doelgroep”. Dit komt mede doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de vraag naar zorg; de gestelde eisen zijn niet meer hetzelfde als vroeger, maar het zorgaanbod is wel hetzelfde gebleven.

Meer weten

Intus Icons