Het doel van Amaris was om met een professioneel planproces centraal, teamoverstijgend te gaan plannen. Daarvoor is een planningssysteem nodig, dat hiervoor goede ondersteuning biedt. Amaris plande op dat moment nog in het ECD, en koos voor InPlanning als roosteroplossing.

De keuze voor een samenwerking met Intus
Onze keuze is uiteindelijk gevallen op Intus en InPlanning vanwege de combinatie van verschillende aspecten. Van de mogelijkheid tot routeplanning voor de thuiszorg tot de verdere mogelijkheden tot maatwerk en doorontwikkeling.

Richtje: “Voorheen werkten we met Caress. Daar zat een module planning in geïmplementeerd, maar dat was niet ideaal of optimaal. We zijn daarom overgestapt naar een compleet planningsysteem: InPlanning. Afgelopen zomer, 1 juni, gingen we live. InPlanning ondersteunt ons veel beter. We willen namelijk meer ruimte bieden om werk-privé balans goed op elkaar af te stemmen.”


Mooiste resultaat tot nu toe?
Daarover kunnen we zeker wat zeggen. Door het gebruik van InPlanning hebben we meer inzicht in waar de roosterproblemen zitten. En kunnen we hier dus beter inspelen.

Onze medewerkers zijn ook enorm enthousiast. Het is een systeem waar je makkelijk en snel mee leert werken.

Fijnste InPlanning tool
De capaciteitsmanagement module moeten we nog compleet inrichten. Maar de verwachting is dat die, in combinatie met de juiste rapportages, het meest gaat opleveren voor Amaris.


Toekomstperspectief?
Waar we naar uitkijken is het gezamenlijk verder ontwikkelen naar meer mogelijkheden op het gebied van flexibel roosteren. Belangrijk hierbij is dat er een combinatie gevonden wordt van regie op het eigen rooster, efficiënte inzet van personeel en een optimale werk-privébalans.

Intus Icons