Deze organisatie met 3.000 medewerkers biedt zorg in verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en revalidatie. Het vorige planningssysteem gaf veel performance problemen en De Wever was daarnaast op zoek naar software die alle zorgsectoren van De Wever kan ondersteunen, maar vooral de ontwikkeling naar zelfstandige teams  een boost kan geven. Snelheid in selectie en implementatie was dus geboden!

Samen met extern projectleider Michel Badeaux is een projectgroep van teammanagers, planners en applicatiebeheerder van start gegaan om een nieuw planningssysteem te selecteren. Deze selectie heeft op basis van een Programma van Eisen, demonstraties en een bijbehorende gewogen puntentelling geleid tot een keuze voor InPlanning van Intus.

Joep Janzing, manager HRM, vertelt met enthousiasme waarom InPlanning met ruime voorsprong is geselecteerd; de gebruiksvriendelijkheid voor de eindgebruikers, de techniek en de prijs/kwaliteit-verhouding speelden mee, maar het meest zwaarwegende argument was wel het zelfroosteren.

Ook uit de referentiebezoeken bleek InPlanning ‘bewezen goed’. Het zelfroosteren is een belangrijke steunpilaar bij de teamverzelfstandiging, die De Wever hoog in het vaandel heeft staan.

De Wever kent een intern uitzendbureau Plan & Flex dat organisatiebreed opereert en ook Plan & Flex was na de demonstratie van het systeem vol lof over de mogelijkheden. Na overleg met Intus is gekozen voor een go-live op 1 januari 2018, inclusief een koppeling met personeelsinformatiesysteem ‘Visma’.

Zelfregie voor de klant en daarmee ook voor de medewerker

Eigen regie voor de bewoner/cliënt kan in deze visie uitsluitend worden geborgd wanneer dat ook aan de medewerker wordt gegund. Joep Janzing formuleert dat als volgt:

“Het instrument moet de eigen regie van medewerkers en teams ondersteunen”.

Op de foto: Julius Roorda, Raad van Bestuur De Wever (l) en Hans Leideman, directeur Intus (r)

Intus Icons