E-book: Duurzaam Individueel Roosteren – Van idealisme naar realisme

Het Netwerk Zelfroosteren heeft een nieuw boek over zelfroosteren (ook wel: individueel roosteren) uitgebracht met als titel “Duurzaam Individueel Roosteren, van idealisme naar realisme”.

Met deze vierde publicatie brengt het Netwerk een verdiepingsslag aan in het thema zelfroosteren met speciale aandacht voor de vraag welke effecten zelfroosteren heeft op duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Als actieve deelnemer aan het Netwerk hebben wij bijgedragen aan de totstandkoming van het boek!

Zelfroosteren, van idealisme naar realisme

In de afgelopen 10 jaar is op gebied van zelfroosteren veel gebeurd en hebben we veel over het onderwerp geleerd. Vanuit onze ervaring met het implementeren van software voor zelfroosteren bij verschillende klanten waren wij natuurlijk de logische partij voor het leveren van een praktijkvoorbeeld. In onze praktijkcase wordt beschreven hoe Holland Casino zelfroosteren heeft geïntroduceerd en welke lessen dit met zich mee heeft gebracht.

Het boek bestaat uit 104 pagina’s en heeft de volgende hoofdstukken:

  1. Inleiding
  2. Duurzaam individueel roosteren – de wetenschap
  3. Individueel roosteren en gezondheid
  4. Hoe kan de cao zelfroosteren ondersteunen?
  5. De rol van de OR
  6. Spelregels voor individueel roosteren
  7. Flexibiliteit en duurzaamheid in de realisatiefase
  8. Een succesvolle pilot
  9. Praktijkvoorbeelden
  10. Individueel roosteren… Hoe verder?

Nieuwsgierig?
Het e-book is gratis te downloaden als PDF: E-book Duurzaam Individueel Roosteren

Een hardcopy versie is eventueel op aanvraag beschikbaar.

Meer weten over zelfroosteren?
Neem gerust contact met ons op voor een gesprek, een inspiratiesessie of een demonstratie. We delen onze ervaringen graag!

Intus Icons