Gelre bewaakt roosterkwaliteit

Gelre ziekenhuizen is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Ook zijn er buitenpoliklinieken in Lochem, Epe en Dieren en een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn. Er werken ruim 3.500 medewerkers, 300 medisch specialisten en 300 vrijwilligers. Onlangs heeft Gelre ziekenhuizen ervoor gekozen om voor roosterplanning integraal over te stappen op InPlanning van Intus, om zo de roosterkwaliteit te waarborgen.

Waarom Intus?

“Gelre was zich ervan bewust dat op het gebied van roosterplanning  flink wat te verbeteren viel”, aldus projectleider Eddy Hertsenberg. “Dat bleek wel uit de evaluaties die zijn gehouden. Er zijn meerdere verschillende roosterplan systemen in het ziekenhuis actief. De functionaliteit van het huidige pakket is niet meer passend bij de wensen van de organisatie”.

Eddy formuleert het als volgt: “We gaan op weg naar één planningssysteem in ons ziekenhuis voor alle roostervraagstukken. Hierbij ondersteunt het nieuwe roosterpakket InPlanning het volledige proces van begin tot eind.”.

De belangrijkste argumenten om voor InPlanning van Intus te kiezen zijn de gebruikersvriendelijkheid en compleetheid. Ook kiest Gelre voor Intus om de mogelijkheden van een centrale planning, werkplekplanning, zelfroosteren en capaciteitsplanning. Het roosteren is nu bijvoorbeeld gemakkelijker. De overgang naar het nieuwe roosterpakket zal in 2018 gefaseerd plaatsvinden. Per 1 december jl. is een koploper groep gestart, die bestaat een aantal verpleegafdelingen, poliklinieken, match point en de afdeling Radiologie.

Met nadruk wijst Eddy op nog een belangrijk argument: “We willen medewerkers meer regie geven over onder andere het eigen rooster en meer verantwoordelijkheid laten dragen voor het rooster van het hele team. En dat op een manier die gemakkelijk en leuk kan zijn. Het gebruik van de app en het mee-roosteren zullen dit ondersteunen”.

Verloop van het traject

De projectgroep is op 2 oktober jl. gestart. Dit bleek echter nog wel een uitdaging naast de transitie naar het nieuwe ERP-systeem. Nu zijn er 480 planners, maar in de toekomst is het de bedoeling dat de roosterproblemen in de teams zoveel mogelijk zelf opgelost gaan worden. Eventuele losse eindjes in de laatste fase van het mee-roosteren worden door centrale planners afgehandeld en leidinggevenden blijven decentraal verantwoordelijk na roosterpublicatie.

Intus Icons