“Het roept het beeld op van een vergiet: met de kraan open gaat er veel ‘water’ in, maar een groot deel daarvan loopt er echter razendsnel weer uit.” Dat zegt de commissie Werken in de Zorg in haar eerste rapportage aan de Tweede Kamer over de huidige aanpak van personeelstekorten in Zorg en Welzijn.

De commissie stelt dat uitstroom een ingewikkeld vraagstuk is waarvoor geen standaardoplossingen bestaan en dat is waar. Maar op deelvlakken zijn wel degelijk bewezen oplossingen beschikbaar. Een goed roosterprogramma kan bijvoorbeeld uitstekend invulling geven aan de behoefte om meer zelfstandig kunnen werken en meer flexibiliteit, twee belangrijke oorzaken voor uitstroom.

Inflexibiliteit en onzelfstandigheid veroorzaken uitstroom personeel

De commissie geeft in haar rapport aan dat de redenen voor uitstroom divers zijn. Onder andere het management, de inhoud van het werk en de werkdruk zijn belangrijke oorzaken. Zaken die niet eenvoudig zijn op te lossen. In het verlengde hiervan noemt de commissie als oorzaken van uitstroom van personeel:

  • Hoge werkdruk (o.a. door de last van administratieve taken)
  • Niet zelfstandig kunnen werken
  • Onvoldoende flexibiliteit
  • Onvoldoende werksfeer
  • Onvoldoende professionele trots
  • Continuïteit
  • Professionele ontwikkeling
  • Begeleiding op het werk
  • Salaris

Aan “Salaris” kan Intus niet veel doen. Maar op gebied van “Niet zelfstandig kunnen werken” en “Onvoldoende flexibiliteit” kunnen wij een zinvolle bijdrage leveren.

Hogere tevredenheid en betere werk-privé balans

Bij zelfroosteren worden medewerkers in hoge mate betrokken bij het roosterproces. Volgens de onderzoeksliteratuur leidt zelfroosteren tot een hogere medewerker tevredenheid, een betere werk-privé balans en minder ziekteverzuim, zo bleek op de conferentie gezond zelfroosteren in de praktijk.

De op het conferentie door onze klant gepresenteerde resultaten van het St. Jansdal ziekenhuis met zelfroosteren zijn in lijn met de bevindingen uit de literatuur. Tegelijkertijd weet Intus uit ervaring dat zelfroosteren niet in alle situaties passend is. Onze klanten laten in zulke situaties bijvoorbeeld de manier van roosteren per afdeling verschillen, kiezen voor andere vormen van zelfregie of een geleidelijke introductie binnen hun organisatie.

Vrijblijvend verder praten over de mogelijkheden van moderne personeelsplanning software voor het behouden van personeel? Neem gerust contact met ons op.

Intus Icons