Zorggroep Ter Weel is een ondernemende, gastvrije zorgorganisatie voor ouderen in Zeeland. De  organisatie richt zich op het ondersteunen van hun zelfredzaamheid. Hierdoor kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven. Welzijn voor ouderen en kleinschalig wonen krijgen alle aandacht. De organisatie vervult een belangrijke maatschappelijke rol, met als doel vergaande integratie.

Kort selectietraject met maximaal resultaat

Het vorige planningssysteem van Zorggroep Ter Weel kon de organisatie niet meer goed ondersteunen. Planners gaven aan dat zij te weinig mogelijkheden hadden en de software weinig innovatief was. In het voorjaar nam de organisatie de beslissing om versneld op zoek te gaan naar een nieuw systeem. In een relatief kort tijdsbestek koos Ter Weel voor InPlanning van Intus. Projectleider en teamleider Maykel van der Veeken kijkt met een goed gevoel terug op het selectietraject.

Intuïtieve Software as a Service

“De SaaS-oplossing die Intus biedt is fantastisch”, aldus Maykel. “Voordeel is dat deze tijd-, locatie- en deviceonafhankelijk is. InPlanning ziet er hetzelfde uit of je het nu gebruikt op een PC of notebook, tablet of smartphone. Onder onze medewerkers is er veel diversiteit in computervaardigheid, maar met de InPlanning app zal iedereen straks uitstekend overweg kunnen.”
Een bijkomend voordeel voor Ter Weel is dat de informatie die InPlanning toont, aansluit bij de doelgroep die er op dat moment mee gaat werken. Maykel vindt de module Vakantieplanning ‘ijzersterk’.

Zelfroosteren voor iedereen?

Ter Weel zet InPlanning vanaf 1 december a.s. organisatiebreed in. Als pilot starten acht huiskamers met zelfroosteren. Maykel vervolgt: “Uiteindelijk is het succes van zelfroosteren ook afhankelijk van de volwassenheid van het team. Samen groei je naar een betere balans tussen werk en privé.”

Klaar voor de toekomst

De organisatie kan met InPlanning makkelijker en efficiënter plannen. Ook is de planning meer ‘in control’. Tussenkomst van een teamleider/manager of planner is vrijwel niet meer nodig. Enkel meer- en minderuren moeten nog geaccordeerd worden. Dit laatste verloopt vanzelfsprekend via InPlanning. Dit leidt tot een enorme tijdswinst en meer betrokkenheid van de medewerker.

Maykel besluit: “Met InPlanning gaat roosteren leuk worden. We kunnen verder vooruit plannen en onze medewerkers ervaren dat hun stem gehoord wordt. Dit zijn voor onze organisatie belangrijke voordelen. Mede dankzij Intus is Ter Weel op het vlak van planning klaar voor de toekomst. We verwachten dat het gebruik van InPlanning een positieve uitwerking op de arbeidskrapte zal hebben.”

Op de foto: Deelnemers aan de organisatie-scan van Zorggroep Ter Weel in Goes onder begeleiding van Intus.

Intus Icons