Het huidige planningssysteem bood het Nederlands Loodswezen te weinig functionaliteit, vroeg veel handwerk en was onvoldoende gebruiksvriendelijk. Daarnaast maakten medewerkers nog gebruik van verschillende apps voor het inzien van hun rooster en de registratie van vaargegevens en rusttijden. Daarom was het tijd om de planning over een andere boeg te gooien.

 

Loodswezen

Het Loodswezen loodst zeeschepen van, naar en door de Nederlandse havens en Vlaamse havens aan de Schelde. Afgelopen jaar werden maar liefst ruim 90.000 zeeschepen beloodst!

Van de circa 450 medewerkers maken 260 medewerkers varende dienst en 60 loodsdienstcoördinatoren gebruik van het planningssysteem. De varende dienst verzorgt 24/7 – als een soort watertaxi – het transport van de loodsen van en naar de schepen.

Met de implementatie van InPlanning verwacht het Loodswezen een gebruikersvriendelijk systeem in huis te halen waarmee gemakkelijk met medewerkers gecommuniceerd kan worden.

Intus Icons