Lunet zorg kiest voor InPlanning van Intus

Lunet zorg – zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking – heeft na een zeer gedegen selectietraject gekozen voor het roostersysteem van Intus.

InPlanning ondersteunt samenwerking teams

Met in het achterhoofd ervaringen van vier jaar terug – te weinig draagvlak onder de medewerkers – is kwartiermaker Lea de Vries gestart met een intern onderzoek. Het onderzoek vond plaats met medewerkers, managers, familie én de cliënten om te polsen hoe zij tegenover verschillende roostervormen staan. Medewerkers stonden over het algemeen positief tegenover zelfroosteren geënt op het ‘Zweedse model’. Lunet zorg besloot te starten met de implementatie van het basis/wensenrooster en in een later stadium aan de slag te gaan met zelfroosteren.

Op basis van de geïnventariseerde informatie en aangevuld door de werkgroep is een Programma van Eisen opgesteld. Hieruit kon al direct worden geconcludeerd dat drie leveranciers in aanmerking kwamen voor een demo. In groten getale hebben vertegenwoordigers vanuit de OR, managers, ICT, de klankbordgroep en de planners diverse demo’s bijgewoond.

Na een aantal referentiebezoeken bleven twee leveranciers over. Tijd voor knoppensessies!

Handen aan de knoppen

Tijdens een knoppensessie kregen applicatiebeheerders, projectleiders, OR en planners (bij Lunet zorg ‘Taakhouders rooster’ genoemd) de gelegenheid om zelf met het programma InPlanning van Intus te werken en gerichte vragen te stellen. Vanwege de herkenbaarheid van InPlanning op ieder device, het inzicht in en de regie op het rooster bij de medewerker, de ruimte voor grotere contracten, de snelheid waarmee de medewerker ermee kan werken en prima instructiefilmpjes, besloot Lunet zorg vervolgens om voor Intus te kiezen.

InPlanning wordt bij de gehele Lunet zorg organisatie (2.500 medewerkers) ingezet. Ook na de start roemen projectleiders Babs Kersten en Pieter van Grootel de snelheid waarmee Intus reageert op vragen én de heldere taakverdeling.

“Aan elk scherm van InPlanning is te zien dat de ontwikkeling vanuit de eindgebruiker heeft plaatsgevonden. Dat sluit goed aan op onze doelstellingen; een optimale cliëntzorg en een betere samenwerking tussen de teams/buurgroepen” – Pieter van Grootel – projectleider

“bij onze taakhouders rooster klonk een zucht van verlichting dat het rooster niet alleen in dienstcodes, maar juist in diensttijden en kleuren heel overzichtelijk wordt weergegeven” – Babs Kersten – projectleider

Intus Icons