Kort geleden is de samenwerking met NEO Huisartsenzorg officieel van start gegaan. NEO Huisartsenzorg ondersteunt en faciliteert de regionale huisartsenzorg in Nijmegen en omgeving en is aanspreekpunt en belangenbehartiger voor de regionale huisartsenzorg. Een van de diensten die ze bieden is spoedzorg in avond, nacht en weekend op twee huisartsen-spoedposten. Daarbij hoort onder andere een efficiënt en toekomstbestendig roosterproces.

Met de implementatie van InPlanning wil het team Spoedzorg van NEO Huisartsenzorg hierin een volgende stap zetten. “InPlanning biedt ons de mogelijkheid medewerkers meer regie te geven over hun eigen rooster. Dit sluit aan bij onze visie verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen.”
Intus Icons