Blog

Visie, tips & trucs, nieuws en kennis over personeelsplanning

Het was alweer de meer dan 50ste keer dat deze organisatie – die alle vormen van ouderenzorg, van thuiszorg tot intensieve verpleeghuiszorg – een selectietraject voor een software applicatie afsloot. Doel was het vinden van een roosterplanningssysteem dat gemakkelijk in het gebruik is, met andere woorden; gebruiksvriendelijk en met een minimum aan handelingen.

Meer weten

In mei jl. begon zorgorganisatie De Rijnhoven uit Harmelen met zelfroosteren met hulp van InPlanning. Dit als eerste stap naar zelforganisatie. Nu de pilot klaar is, wordt de software uitgerold over de hele organisatie. Mariëlla de Bella is opleider en vraagbaak tijdens de implementatie en enthousiast: ‘Het gaat heel goed: het systeem is niet moeilijk, de medewerkers pakken het snel op.

Meer weten

Organisatie voor gehandicaptenzorg ‘Ons Tweede Thuis’ startte in mei jl. een pakketselectie voor een roostersysteem. De keuze viel vrijwel unaniem op Intus. De grote gebruiksvriendelijkheid gaf daarbij de doorslag. Twee maanden projectvoorbereiding volgden, en onlangs ging de eerste locatie ‘live’ met InPlanning. De eerste ervaringen zijn meer dan goed. Reden voor taart!

Meer weten

Zorggroep Ter Weel is een ondernemende, gastvrije zorgorganisatie voor ouderen in Zeeland. De organisatie richt zich op het ondersteunen van hun zelfredzaamheid. Hierdoor kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven. Welzijn voor ouderen en kleinschalig wonen krijgen alle aandacht. De organisatie vervult een belangrijke maatschappelijke rol, met als doel vergaande integratie.

Meer weten

Deze organisatie met 3.000 medewerkers biedt zorg in verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en revalidatie. Het vorige planningssysteem gaf veel performance problemen en De Wever was daarnaast op zoek naar software die alle zorgsectoren van De Wever kan ondersteunen, maar vooral de ontwikkeling naar zelfstandige teams  een boost kan geven. Snelheid in selectie en implementatie was dus geboden!

Meer weten

Intus Icons