Rijkswaterstaat start met pilot Meeroosteren

Begin oktober is Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement gestart met een pilot meeroosteren. Hiervoor is de keuze gevallen op de software van Intus. Wij spraken met Anita Nuij (Senior Adviseur Bedrijfsvoering en tevens Projectleider van de Pilots roosteren) over de organisatie en het project dat zij leidt.

De dienst die te zien is voor het publiek

Verkeer- en Watermanagement is de operationele tak van Rijkswaterstaat. Deze is in het dagelijks leven goed te zien; zij doen onder andere de dagelijkse verkeersbegeleiding op de weg en het water, handhaving op de waterwegen en scheepvaartverkeersmanagement. Bij RWS Verkeer- en watermanagement werken ca. 1200 medewerkers in roosterdiensten.

“Verkeer- en Watermanagement is de dienst die te zien is. Wij kunnen ongevallen snel oplossen, wij bedienen de sluizen, wij zijn de blik vanuit de verkeercentrale. Ook doen wij jaarlijks de gladheidsbestrijding”, vertelt Anita.

Meeroosteren binnen Rijkswaterstaat
Het Rijk is bezig met het programma RIR: Rooster Innovatie Rijk. In de sector is roosteren dus in ontwikkeling. Hoe is de huidige pilot tot stand gekomen? Anita: “Met het oog op roosteren zien wij een brede ontwikkeling. Wij willen graag ervaring opdoen met het meeroosteren. In onze organisatie zijn de focuspunten vitaliteit, medewerkerstevredenheid en een duurzame inzetbaarheid. Ieder beleeft het rooster op zijn eigen manier; wat voor de één fijn is, is voor de ander belastend. Vanuit je privéleven kun je met het zelfroosteren je werk regelen. Het Rijk is ook bezig met roosterinnovatie. Deze pilot is er een voorloper van.”

RWS Verkeer- en Watermanagement heeft eerst gekeken welke systemen er op de markt waren en hoe anderen het deden. Sommigen probeerden een nieuwe manier van roosteren in Excel, anderen kochten een volledig nieuw roosterpakket. InPlanning draaide met de Takenplanning al binnen Rijkswaterstaat, dus besloot RWS Verkeer- en Watermanagement met Intus in gesprek te gaan om te kijken hoe zij de pilot zouden kunnen ondersteunen. Vanuit daar zijn Intus en RWS het traject ingegaan voor de pilot.

Een kind kan de was doen

Hoe bevalt het tot nu toe?

“We zijn blij dat jullie er zijn. Het pakket is enorm gebruiksvriendelijk en intuïtief, een kind kan de was doen. Het is fijn dat het gekoppeld kan worden vanuit SAAS. Qua projectmanagement en ontzorgd worden is het soms nog zoeken naar de  gezamenlijke verantwoordelijkheid en weg,” vertelt Anita.

“Het pakket is enorm gebruiksvriendelijk en intuïtief, een kind kan de was doen” – Anita Nuij, Senior Adviseur Bedrijfsvoering / Projectleider pilots Roosteren

En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

Anita: “De pilot loopt tot 1 januari 2020. Het is even afwachten wat  de ervaringen zijn. Maandelijks vragen we onze pilotteams of zij weer terug willen naar de oude manier van roosteren, of met andere woorden: willen jullie blijven meeroosteren? Alle deelnemers zijn heel erg gemotiveerd en hebben zich vrijwillig aangemeld. Er is de wil om kritisch te kijken naar een nieuwe manier van roosteren, ook om te kijken of dit bij de rest van Rijkswaterstaat past. We hopen op en verwachten een olievlekwerking, zodat we  in de loop van het jaar de pilot wellicht kunnen uitbreiden.”

Intus Icons