Intus heeft de controle-audit voor de ISO 27001 en NEN 7510 standaarden voor informatiebeveiliging succesvol afgerond.

Bij de controle is door de externe auditor vastgesteld dat Intus voldoet aan de eisen zoals deze worden gesteld.

Dit betekent dat de geldigheidsduur van beide certificeringen is verlengd.

Het doel van de controle-audits is objectief bewijs te verzamelen dat een organisatie blijvend voldoet aan eisen van de normen.

Daarnaast is het doel om te beoordelen of een organisatie voldoet aan relevante wet- en regelgeving, contractuele eisen en de specifieke doelstellingen van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.

Intus beschikt sinds 2018 over beide certificeringen en laat daarmee zien dat informatiebeveiliging een belangrijke plaats inneemt in de bedrijfsvoering.

Intus Icons