Zelfroosteren gebeurt steeds vaker. Medewerkers stellen hierbij hun eigen rooster samen en zorgen er samen voor dat aan de bezettingseis wordt voldaan. Soms wordt zelfroosteren nog een beetje eng gevonden; de term zelfroosteren lijkt te impliceren dat er naast de medewerkers niemand anders meer nodig is om het rooster samen te stellen. Dit zou betekenen dat er voor planners minder werk is. Maar is dit ook echt zo? Lees hier over de veranderende rol van de planner bij zelfroosteren.

Planner krijgt begeleidende rol

Bij zelfroosteren is het streven dat medewerkers samen tot een rooster komen dat voldoet aan de bezettingseis. In de ideale situatie lukt dat voor 100%. De praktijk leert echter dat de 100% vaak niet wordt gehaald. De planner is dan nodig voor het gedeelte van het rooster waar de medewerkers niet uit zijn gekomen. De planner heeft dan de taak om de resterende bezettingsproblemen op te lossen.

Goede planningssoftware ondersteunt planners om dit eerlijk en efficiënt te doen, bijvoorbeeld aan de hand van het jaarurensaldo van medewerkers, een puntensystematiek en ingezette jokers tijdens het zelfroosteren.

Voor vragen over het rooster kunnen medewerkers vaak ook nog steeds bij de planner terecht.

Planners zijn kortom niet overbodig bij Zelfroosteren, maar krijgen een meer begeleidende rol in het roosterproces.

Andere taken van de planner

De planner is dankzij Zelfroosteren niet meer het grootste deel van de tijd bezig is met het maken en beheren van roosters. Er kan bijvoorbeeld meer en zorgvuldiger tijd worden besteed aan overkoepelende taken.

Het Zelfroosteren gebeurt niet altijd in de gehele organisatie, soms zijn het maar een paar teams die dit doen. De planner besteedt dan een deel van zijn/haar tijd nog in het maken of controleren van de roosters van andere afdelingen.

Het is dus zeker niet zo dat de planner geen werk meer heeft. Een voordeel van het zelfroosteren is dat de planner zijn of haar tijd efficiënter kan indelen. De planner heeft nu voor de medewerkers vooral een begeleidende en sturende rol. Bij eventuele problemen wordt vaak nog wel verwacht dat de planner dit oplost.

Is Zelfroosteren iets voor jouw organisatie? Kom er achter tijdens een inspiratiesessie!

Intus Icons