Zorggroep Ter Weel is een ondernemende, gastvrije zorgorganisatie voor ouderen in Zeeland. De organisatie richt zich op het ondersteunen van hun zelfredzaamheid. Hierdoor kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven. Welzijn voor ouderen en kleinschalig wonen krijgen alle aandacht. De organisatie vervult een belangrijke maatschappelijke rol, met als doel vergaande integratie.

Meer weten

Deze organisatie met 3.000 medewerkers biedt zorg in verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en revalidatie. Het vorige planningssysteem gaf veel performance problemen en De Wever was daarnaast op zoek naar software die alle zorgsectoren van De Wever kan ondersteunen, maar vooral de ontwikkeling naar zelfstandige teams  een boost kan geven. Snelheid in selectie en implementatie was dus geboden!

Meer weten

Intus Icons