De Rijnhoven: zelfroosteren als opstap

Onder de naam ‘Zelfroosteren’ startte een aantal pilotteams van De Rijnhoven in mei jl. met zelfroosteren met hulp van InPlanning. Dit als opstap naar zelforganisatie. Projectleider Mariëlla di Bella: ‘Medewerkers pakken het werken met de Intus software snel op. Het werkt echt heel gebruiksvriendelijk.’

 

Zorgorganisatie De Rijnhoven in Utrecht, Montfoort en  Harmelen ziet zich, net als veel andere organisaties voor ouderenzorg, voor flinke uitdagingen gesteld. Bestuurder Trudy Prins: ‘Een van de afspraken in de CAO VVT is dat medewerkers meer zeggenschap krijgen over de invulling van hun werktijden. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld flexibeler inspelen op de wensen en behoeften van hun cliënten; maar ook zelf keuzes maken die werk en privé beter combineren.’

Opstap naar zelforganiserende teams

Ook wil De Rijnhoven de professionele ruimte van medewerkers vergroten en meer efficiëntie in de planning. Coördinator en adviseur Informatisering Denise Snel legt uit: ‘We willen af van de stuwmeren van plus- en minuren, en toe naar zo weinig mogelijk inzet van externe krachten. Met zelfroosteren verwachten we onze mensen beter te kunnen inzetten. Ook moeten we blijven voldoen aan alle eisen van de zorginspectie en Arbeidstijdenwet. Dat lukte met het oude roostersysteem niet meer. Daarnaast heeft De Rijnhoven als doel om de komende twee jaar toe te werken naar zelforganiserende teams. Door te beginnen met zelfroosteren willen we dit proces ondersteunen.’

De keuze viel op InPlanning omdat dit systeem zowel zelfroosteren ondersteunt als de huidige manier van roosteren en omdat het zo gebruikersvriendelijk is. Denise: ‘We willen het komende jaar zelfroosteren geleidelijk introduceren, maar waarschijnlijk niet voor alle teams. De andere systemen konden dit niet ondersteunen.’

Koppelingen

Voordat gestart kon worden werd InPlanning gekoppeld aan het huidige systeem Cura en aan het salarissysteem van SDB, zodat de verloning automatisch volgt uit de roosterinformatie. Dat leek spannend, maar door de juiste ondersteuning en begeleiding van Intus verliep dit soepel. Toen konden de pilotteams van start. Mariëlla di Bella kreeg tot nu toe vooral positieve reacties als ‘het wijst zichzelf’ en ‘het valt me erg mee’. Zelf is ze ook enthousiast: ‘We werkten eerst met allemaal verzoeken op briefjes en papieren roosters in verschillende versies. Dat leidde regelmatig tot miscommunicatie  en teleurstelling. Met InPlanning kan iedereen thuis op een app hetzelfde up-to-date rooster zien. En ook ruilen is veel gemakkelijker. Het is echt heel handig.’  

Trudy Prins: ‘Dat zelfroosteren vind ik heel belangrijk omdat medewerkers hiermee verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen rooster, en ook gezamenlijk voor hun eigen team. Het zal heel wat teweeg brengen, en natuurlijk gaat het ook gedoe geven, maar ik heb er hoge verwachtingen van!’