Een aantrekkelijk werkgever zijn

V.l.n.r. Ilona Dings (teammanager Cicero), Hans Leideman (directeur Intus), Kina Koster (bestuursvoorzitter Cicero) en Bert Caris (manager ICT Cicero)

Cicero Zorggroep biedt zorg aan ouderen en mensen met een beperking in het zuiden van Limburg. De organisatie streeft ernaar om het leven van haar cliënten op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. Cicero wil op drie waarden herkenbaar anders zijn; vriendelijk, vertrouwd en vakkundig.
 

Meer mogelijkheden en inzicht
De organisatie wilde graag van haar verouderde roostersysteem af. Planning was om in 2018 een selectietraject op te starten. Bert Caris, manager ICT bij Cicero, vertelt: ‘Het traject kwam dit jaar in een stroomversnelling. Dit had onder andere te maken met de kanteling van de werktijden. Daarnaast waren onze medewerkers niet tevreden over de manier waarop de roosters tot stand kwamen. Er waren te veel onmogelijkheden en te weinig innovaties in het systeem waarmee we werkten. Ook ontbrak het inzicht.’
Cicero benaderde acht leveranciers voor het selectietraject. Ilona Dings (teammanager bij Cicero): ‘We kozen voor InPlanning omdat deze oplossing het beste aansluit bij onze vraagstelling. Daarnaast speelden de betrokkenheid van de medewerkers van Intus en het feit dat zij zo goed meedachten een belangrijke rol bij het maken van de uiteindelijke keuze.’

Tevreden cliënten en blije medewerkers
Cicero zocht een roosteroplossing waar medewerkers blij van worden, d.w.z. meer zeggenschap en eigen verantwoordelijkheid. Het efficiënter inzetten van deskundigheid sluit beter aan op de visie van Cicero om de cliënt centraal te stellen. Bert vervolgt: ‘Bijkomend voordeel is dat het personeelsverloop vermindert en Cicero gemakkelijker nieuw personeel kan werven. Een aantrekkelijke werkgever zijn is erg belangrijk.’
Alle afdelingen van Cicero gaan zelfroosteren met InPlanning. ‘De cliënt centraal én de medewerker tevreden, dat is waar we voor gaan. Cicero heeft er het volste vertrouwen in dat we dat doel gaan bereiken.’