Gemeente Den Haag in voor Intus!

Voor de 225 medewerkers van de Handhavingsorganisatie van de gemeente Den Haag, voldeed Excel niet meer als personeelsplanningssysteem. Met de keuze voor InPlanning zet de organisatie een grote stap vooruit.

Meer mogelijkheden
De afdeling Planning bestaat uit drie planners en een coördinator. Bjorn Kamphuis werd als projectleider aangetrokken voor de selectie en implementatie.

Met een professioneel personeelsplanning systeem is het mogelijk om een nieuwe roostermethodiek te hanteren voor 7 te plannen dienstsoorten, 8-weeks repeterend en uit te rollen per maand. Ook kan tegemoet worden gekomen aan:

• De vraag om meer flexibiliteit vanuit de verschillende stadsdelen van de gemeente Den Haag
• De arbeidsintensieve ORT-berekening die door het systeem wordt geautomatiseerd
• Last but not least een koppeling met het salarissysteem.

Keuzetraject
De gemeente Den Haag heeft naar een aantal partijen het Programma van Eisen gestuurd, waarna twee leveranciers een demo hebben gegeven voor een selectiecommissie. Deze commissie vond unaniem dat Intus een duidelijke en volledige presentatie had gegeven en ook over het softwarepakket InPlanning zelf en de App waren zij zonder uitzondering enthousiast.
Voor de gemeente Den Haag is het ook belangrijk dat Intus als enige leverancier de App op het besturingssysteem Windows Phone ondersteunt. De keuze voor InPlanning was hiermee gemaakt.

Deze keuze werd bevestigd door referent Gemeente Haarlemmermeer die goede ervaringen heeft opgedaan met het gebruik van de software van Intus.

Sinds 1 januari jl. is de gemeente Den Haag live met InPlanning!