GGzE gaat vraaggestuurd werken

InPlanning gaat vraaggestuurd werken GGzE faciliteren

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE) biedt hulp en ondersteuning aan mensen met ernstige, meervoudige en vaak langdurende psychiatrische problemen. Met ca. 2.200 medewerkers biedt de organisatie hulp aan zo'n 20.000 cliënten, variërend van klinische behandeling tot ambulante ondersteuning. Om beter te kunnen inspelen op de behoeften van cliënten, en de capaciteit daarop eerder en beter te kunnen afstemmen, stapt GGzE binnenkort over op InPlanning.

Projectmanager capaciteitsplanning André Fransen: ‘Omdat ons huidige roostersysteem veroudert en niet meer wordt geupdated, zochten we iets anders. We wilden liefst een systeem dat niet alleen roostert, maar ook breder ondersteunt waar we met de organisatie naar toe willen: cliëntenzorg  en behandeling op het gewenste moment door de juiste discipline, ontwikkelen naar zelforganiserende teams, onze capaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten en meer mogelijkheden tot forecasting.

InPlanning neemt input vanuit het EPD zoals zorgzwaarte als basis voor de planning. Daarmee berekent het programma wie van welke discipline op welk moment nodig is. We denken daarmee grote slagen te kunnen slaan richting vraaggericht werken. 

Momenteel is roosteren hier en daar een heikel punt. Sommige medewerkers zien de bui al hangen: er gaan dingen veranderen. We werken met teamcoaches die de teams tijdens het veranderproces ondersteunen. Voor onze medewerkers en de planners is InPlanning zeer gebruiksvriendelijk; de app die medewerkers kunnen gebruiken spreekt enorm aan. De insteek wordt echt anders, dus daar ben ik heel benieuwd naar.

Mijn indruk van Intus? Een andere partij presenteerde zichzelf tijdens de pakketselectie in mijn beleving wat te 'groot'. Intus was haast het tegenovergestelde: heel bescheiden, niet pushend en prettig en correct in de omgang. Wat mij betreft mogen ze best wat meer uiting geven aan het hele mooie product dat ze aanbieden.’