Het watermerk van Het Baken

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij’ kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde.

Ruim drie jaar geleden heeft er in de organisatie een transitie plaatsgevonden, waarbij o.a. is gekozen om vanuit ’de bedoeling’ te gaan werken. De bedoeling is het hoogst ‘nastrevenswaardige’, dat waar je het uiteindelijk voor doet.

De bedoeling van Het Baken:
Wij willen onze cliënten ondersteunen en een thuis bieden, zodat zij zolang mogelijk kunnen leven zoals zij dat van huis uit gewend zijn, een waardig leven hebben.
De organisatie bestaat uit kleine communities; woon-, leef-, werk-, leergemeenschappen. Om dicht bij de cliënt te kunnen werken en hen echt te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat een vast team van medewerkers rondom de cliënt staat. Medewerkers die in hun kracht gezet zijn/worden, zodat zij kunnen doen waar zij goed in zijn en waar zij voor geleerd hebben.

Voor de organisatie is een watermerk ontwikkeld, het DNA van de medewerkers, met vijf leidende principes:

1. De stem van de cliënt is leidend
2. Vertrouwd en dichtbij
3. We nemen en stimuleren eigenaarschap
4. We vinden altijd een oplossing
5. We tonen lef

Medewerkers werken met deze leidende principes en gebruiken deze niet alleen bij de dagelijkse werkzaamheden, maar ook bij grotere vraagstukken.

Zowel cliënten als medewerkers wil Het Baken eigen regie geven waar dit mogelijk is.
Om als team verantwoordelijk te zijn voor de zorg rondom de cliënten, is Het Baken op zoek gegaan naar nieuwe roostersoftware, die medewerkers gaat helpen om zelf verantwoordelijk te kunnen zijn voor het rooster. Tevens sluit deze behoefte aan bij de ‘Wet kanteling werktijden’ en het bijbehorende kader dat door de organisatie is ontwikkeld. Een van de speerpunten is dat werk en privé goed op elkaar afgestemd kunnen worden.

Niet verwonderlijk dat Het Baken de functionaliteit van zelfroosteren voorop stelde in haar zoektocht. Vanuit ons watermerk kunnen de vijf leidende principes, lees ‘voor zowel cliënt als medewerker’, toegepast worden bij de keuze voor InPlanning. Met name het stukje lef is van toepassing door van de gebaande paden af te stappen, d.w.z. het rooster gemaakt door een planner, en te gaan bewegen op nieuwe wegen, je eigen rooster en groepsrooster maken.

Het Baken selecteerde Intus als een van de leveranciers. Intus is koploper op het gebied van zelfroosteren en ‘ademt’ in haar visie zelfregie van medewerkers.

‘Aangezien Het Baken een platte organisatie is met veel eigen deskundigheid’, zo vertelt projectleider en unitmanager Marijke van Driel, is er uit eigen geledingen een Programma van Eisen opgesteld. Als harde eisen werden gesteld:

• Zelfroosteren
• Eenvoud van de software voor de medewerkers
• Koppeling met HR- en Salarissysteem AFAS.

Na demonstraties van diverse roostersoftware pakketten en een referentiebezoek bij een klant die Intus heeft geïmplementeerd, was Het Baken overtuigd van de keuze voor InPlanning van Intus.

De komende maanden vindt de uitrol van InPlanning op alle locaties van Het Baken plaats. inmiddels is gestart met een pilot op de locatie Seewende in Nunspeet. De medewerkers hebben de trainingen achter de rug en zijn erg enthousiast aan de slag gegaan met het maken van het eigen rooster. Uiterlijk eind november 2018 zullen alle medewerkers (ongeveer 700) hun roosters in InPlanning maken.