Innovatie in glasvezels!

In gesprek met HR adviseur Draka - Ralf de Brouwer

Draka Comteq Fibre B.V. is als onderdeel van de Prysmian Group het enige bedrijf in Nederland dat glasvezel(kabel) produceert. In 2011 is men gestart met het ontwikkelen van een ‘levensfase bewust’ personeelsbeleid. Na een open dag bij Sabic Kunststof in Bergen op Zoom, waar begin 2016 een presentatie ‘zelfroosteren’ werd verzorgd, was het management om; men startte de transitie van een vier/vijf ploegendienst naar een  planningssysteem met zelfroosterfunctionaliteit. Draka heeft gekozen voor InPlanning van Intus.

 

Adviesbureau Déhora werd in de arm genomen en heeft een belangrijke adviserende rol gespeeld in dit traject. Er zijn een stuurgroep en een werkgroep geformeerd. In de werkgroep participeren, naast Ralf als intern projectleider en een consultant van Déhora, ook een vertegenwoordiging van de OR  en Arbo en ploegenmedewerkers, die tevens lid zijn van de vakbond (CAO Metalektro).

Heldere doelen
Voor Draka gelden de volgende doelen:
- Mensen langer in kunnen zetten als gevolg van de verhoogde pensioenleeftijd (duurzame inzetbaarheid);
- Medewerkers meer zelfregie geven over hun rooster in combinatie met de werk-privé balans, wat de motivatie en productiviteit ten goede komt;
- Als afgeleid doel (maar geen acceptatiecriterium) terugdringen van het ziekteverzuim.

Cultuurschok
Voor de medewerkers bleek het idee alleen al een cultuurschok; de nulmeting wees uit dat 85% van de 100 medewerkers niet positief tegenover zelfroosteren staat; er is geen vertrouwen in de goede bedoelingen van het management, onduidelijkheid over de ploegentoeslagen, men vindt de periode van drie maanden vooraf roosteren te kort en veel weerstand komt voort uit angst voor het onbekende; het loslaten van een vast ploegenverband is spannend!

Wegnemen ongerustheid
Draka heeft er alles aan gedaan om deze ongerustheid weg te nemen. Gekozen is voor een pilot van een jaar waarin de toeslagen worden gehandhaafd, ongeacht de diensten die worden gedraaid. Er is een brochure opgesteld waarin de acceptatiecriteria worden beschreven met de zekerheid dat Draka de pilot alleen als geslaagd beschouwt wanneer aan alle criteria wordt voldaan.

Overleg vakbond
Draka gaat binnenkort met de vakbond aan tafel om de consequenties voor de toeslagen ná de pilotperiode te bespreken met als doel de medewerkers hier ook z.s.m. over te kunnen informeren.

Laagdrempelig zelfroosteren
Tegen de achtergrond van deze sfeer moest het zelfroostersysteem geen ingewikkeld te hanteren computerprogramma zijn, maar vooral leuk en gemakkelijk om ook thuis op de bank (rekening houdend met de privé situatie) te gebruiken. Na een demo aan de werkgroep is InPlanning van Intus gekozen met name vanwege het laagdrempelige karakter. De vormgeving, toegankelijkheid, vele mogelijkheden en de samenwerking met medewerkers van Intus, worden door Ralf specifiek als positief benoemd.

En nu op naar een succesvolle pilot!