Amaris, zorgaanbieder met 2.500 medewerkers in de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland, is samen met Hilverzorg, Inovum en Lyvore een regionaal COVID Capaciteit Center gestart. Hiermee wordt het mogelijk om COVID-personeel onderling ‘uit te lenen’. Door middel van deze speciale pool kunnen de zorgverleners maximaal samenwerken in de strijd tegen corona en het bijbehorende grote personeelstekort. Intus faciliteert dit nieuwe COVID Capaciteit Center met haar roostersoftware InPlanning.

Planningspuzzel
Jacqueline van der Loo, Directeur Ondersteunende diensten van Amaris: “Samenwerking is in een tijd als deze belangrijker dan ooit. Samen met bureau Maandag en diverse andere detacherings- en uitzendbureaus willen we groeien naar een pool van 350 mensen die COVID-zorg kunnen bieden. Deze professionals zijn bereid om bij de diverse organisaties in de regio deze zorg te leveren. De planningspuzzel die dat oplevert wilden we snel en goed oplossen. Intus heeft ons hiermee geholpen; we hebben deze COVID-pool maar liefst in drie weken tijd gerealiseerd.”

Snel de juiste match
Intus heeft een speciaal onderdeel in het systeem ingericht waar medewerkers in worden geregistreerd. De samenwerkende zorgorganisaties zorgen er zelf voor dat via de software aanvragen in behandeling worden genomen en de juiste match wordt gemaakt tussen aangevraagde diensten vanuit de deelnemende organisaties en beschikbare medewerkers. Medewerkers kunnen op hun beurt hun voorkeur aangeven voor diensten, de beschikbaarheid invoeren en hun gemaakte uren via de InPlanning-app verantwoorden.

Deze COVID-pool heeft de mogelijkheid om in de toekomst ook andere zorgorganisaties in de regio te ondersteunen.

Hans Leideman, directeur van Intus: “We vinden het belangrijk dat medewerkers met plezier en gemak met InPlanning werken. Doordat de COVID-medewerkers via de app eenvoudig aan kunnen geven welke diensten hen goed uit komen, hopen we met InPlanning de COVID-pool maximaal te faciliteren en zo bij te kunnen dragen aan het terugdringen van het coronavirus.”

Intus Icons