Opdrachtenplanning

De module “Opdrachtenplanning” is bedoeld voor het plannen van opdrachten binnen een geplande dienst in het rooster. 

Deze opdrachten zijn bij voorbeeld cliënten binnen een route in de thuiszorg of ambulante zorg, loop-routes voor de intramurale zorg, maar ook adressen binnen een route voor beveiligers of schoonmakers die op verschillende locaties werken.
De module kan dus flexibel ingezet worden in meerdere branches.