'Roosteren wordt een feestje!'

In november koos zorgorganisatie Heemzicht na een uitgebreide pakketselectie voor InPlanning. Tijdens de kick-off was er taart, want 'Roosteren wordt een feestje!'.
Het inrichten van het systeem is inmiddels in volle gang, want het streven is om
vanaf 1 januari 2017 live te gaan. De coördinator planning licht toe waarom InPlanning het pakket van hun keuze is en wat er gaat gebeuren.

Waarom InPlanning?

Ons huidige systeem was eigenlijk geen roosterprogramma, maar meer een applicatie die nodig was om de roosters klaar te zetten voor het salarisprogramma. In het kader van de eisen rondom de Kanteling Werktijden per 1 januari 2017 en de acties die daarvoor nodig zijn richting de bonden, hebben we besloten op zoek te gaan naar een roostersysteem.

We hebben van drie partijen een presentatie gevraagd en een benchmark gedaan. Intus kwam er als beste uit. Ze hadden de meest enthousiaste presentatie en we vinden hun zelfroosterprogramma met de drie rondes helemaal fantastisch.

Belangrijk voor onze organisatie is dat de cliënt het uitgangspunt is van alles. Het programma InPlanning gaat medewerkers ondersteunen om hun werk en privé goed op elkaar af te stemmen.

 

Welke stappen zijn al gezet?

Met Intus is een stappenplan uitgezet voor de training en de inrichting van het systeem. Hier is ook de OR en de locatiemanager bij betrokken geweest en ook zij waren enthousiast over wat ze van InPlanning gezien hebben.

Per 1 januari 2017 willen we de roosters in InPlanning in leesfunctie ‘live’ zetten voor medewerkers. Daarnaast blijven we dan nog roosteren via het oude systeem, dit kan niet anders, omdat volgens de CAO  roosters 28 dagen van te voren gerealiseerd en gepubliceerd moeten zijn.

In januari gaat op 3 afdelingen een pilot draaien voor de zelfregie in het rooster en daarna wordt het gefaseerd in de organisatie uitgerold.

 

Wat willen jullie bereiken?

Zelfregie als het gaat om het organiseren van zorg en welzijn rondom de cliënt. Teams mogen zelf binnen de indicatie de zorg naar wens van de cliënt met elkaar regelen: welke zorg vraagt de cliënt, aan welke welzijnsactiviteiten wil de cliënt deelnemen, op werk tijdstip en hoe kunnen we dit als team voor elkaar krijgen binnen de beschikbare formatie.

De zorgcoördinator van het team krijgt hierbij een coachende rol. Met name in de thuiszorg vraagt het van medewerkers dat ze flexibeler worden in de inzet van de uren binnen hun contract. Bezuinigen is geen doelstelling van de reorganisatie.

 

Heb je er zin in?

Ja, zeker! We moeten nu natuurlijk over veel dingen nadenken en investeren in de inrichting van het systeem, maar ik verwacht dat het ons veel gaat opleveren. Straks ligt er veel meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers, ze gaan met elkaar in overleg of onderhandeling. Wie actief en flexibel is gaat punten verdienen, wie dat niet is krijgt vaker de minder gewilde diensten, dus zal de volgende keer geneigd zijn actiever te zijn vanaf de eerste ronde. Dit komt de collegialiteit en het teamgevoel ten goede.

Ook de directeur/bestuurder van de organisatie, is gelukkig met de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en ziet uit naar het resultaat.