Brochure InPlanning Capaciteitsplanning opvragen

Ontdek of Intus bij je past

Wil je vraag en aanbod van je personeelscapaciteit op elkaar afstemmen en langere tijd vooruit kijken, zowel kwantitatief als kwalitatief?

Met de module Capaciteitsplanning van InPlanning:

  • Bereken je netto beschikbare medewerkeruren
  • Bereken je benodigde medewerkeruren op basis van het te verwachten werkaanbod
  • Signaleer je vroegtijdig dreigende mismatches, zodat bijsturen mogelijk is
  • Verbind je je capaciteitsplan met het rooster, zodat je planners de capaciteit kunnen plannen
    die past bij het werkaanbod

Vul onderstaand formulier in om de brochure te ontvangen.

Omdat je je vast niet dagelijks oriënteert op roosterplanning software, vragen we je telefoonnummer en kan het zijn dat we contact met je opnemen om te vragen of we je op dat vlak misschien ergens mee kunnen helpen.

Intus Icons