VGGM vindt Intus heel servicegericht

Eigenlijk bleek het een uitgemaakte zaak voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM); marktleider Intus was haar belangrijkste kandidaat voor software personeelsplanning.

Ondertussen is VGGM al een tijd aan de slag met InPlanning. Tijd voor de inventarisatie van eerste ervaringen.

Met de woorden van Sjaak van Rossum, Team Manager bij de VGGM, gesproken: ‘Intus werkt super met de klant, op maat, denkt mee en komt snel met een oplossing. De App werkt goed en de doorkoppeling naar Outlook ook, al zou de bereikbaarheidsdienst daar in mee mogen. Intus is heel erg servicegericht, zo ervaart ook de roostercommissie’.

Sjaak somt de speerpunten van de VGGM op die men steeds voor ogen heeft gehad:

• Zelfroosteren voor de 18 medewerkers van de meldkamer. Voor de 140 medewerkers van de ‘rijdende dienst’ (spoed en gepland vervoer van personen met laag-complexe zorg) gelden cyclische roosters die voor een jaar worden uitgerold. Tenslotte maken 37 medewerkers - management, support en ondersteunende diensten van de roostersoftware gebruik.

• Eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor bekwaam en bevoegd zijn en blijven door middel van scholing, dus een koppeling tussen InPlanning en de EVA-module van Netbasics. Medewerkers kennen hun budget en te besteden uren en kunnen de scholing zelf aanvragen. Deze scholing wordt door de koppeling automatisch in InPlanning geregistreerd.

• Correcte en complete salarisexport met ook woon-werkverkeer en fiscale compensatie naar Beaufort. Planning, HR- en salarisadministratie moesten vanwege een afwijkende inrichting in lijn komen. De maandelijkse salarisexport draait na de aanpassing van deze inrichting in Beaufort nu optimaal, is volledig en door Intus verbijzonderd voor de VGGM. De koppeling gaat probleemloos om met contractwijzigingen.

• Doorontwikkeling van de planningssoftware (toekomstvast), iets dat men in het verleden niet bepaald gewend was.

De VGGM heeft ervoor gekozen om veel energie te steken in de overgang naar InPlanning. Bij wijze van schaduwdraai werden wijzigingen in de oude software ook in InPlanning doorgevoerd. Deze dubbele invoer bleek echter foutgevoelig en arbeidsintensief. De medewerker moest ook wennen aan het nieuwe roosterbeeld.

De meldkamer is tevreden over de pilot zelfroosteren die - in samenwerking met de OR - op 1 juni 2017 is gestart en binnenkort zal worden geëvalueerd. Wellicht gaat de ‘rijdende dienst’ dan toch over op zelfroosteren?