We weten wat we willen!

Zorggroep Reinalda is al sinds 1972 de enige zorgorganisatie in de regio Haarlem met het humanisme als grondbeginsel. De naam is ontleend aan humanist en vrijdenker Reinalda, van 1945 tot 1947 burgemeester van Haarlem.

De bewoners geven zelf richting aan hun leven en hebben dan ook een actieve rol. Medewerkers treden alleen ondersteunend en adviserend op. Zij passen fundamentele waarden als gelijkheid, zelfbeschikking, verdraagzaamheid en solidariteit toe op situaties en dagelijkse zorgverlening. Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt gekeken welke houding of benadering het meest wenselijk is.

Functionaliteit ‘in het hoofd’
In dat licht bezien was het voor Carolien de Roode - manager P&O - een uitgemaakte zaak dat men niet langer meer zonder een roosterplanningssysteem kon, waarmee het vastleggen van specialistische zorg en ervaring kan worden geborgd. Waaraan een dergelijk systeem zou moeten voldoen, zat ‘in het hoofd’ van de leden van de projectgroep en daarmee bleek een formeel Programma van Eisen overbodig.

Relaxt selectietraject
Van de vier gevraagde leveranciers vond men Intus het verst ontwikkeld in het zelfroosteren, de ‘look-and-feel’ fraai en prettig om mee te werken. Tijdens het selectietraject ‘heeft Intus alle ruimte aan Reinalda gegeven om op een rustige manier de vergelijking te kunnen maken’, zo heeft Carolien ervaren. Aanvankelijk leek een uitbreiding van de huidige ECD-leverancier logischer, maar vanwege de genoemde argumenten is toch voor Intus gekozen.

Organisatiebrede inzet
‘Reinalda gaat InPlanning van Intus organisatiebreed inzetten, inclusief het zelfroosteren voor alle zorgteams en de facilitaire dienst en is blij straks over een roosterprogramma te beschikken dat inzichtelijke informatie geeft aan medewerkers en leidinggevenden. Meer verantwoordelijkheid bij de teams is de stip op de horizon’ waar Carolien in elk geval voor gaat.