Weblog

Op ons weblog vindt u alles over Intus, maar ook gerelateerde artikelen over planning.

Op ons weblog kunt u informatie over Intus en haar producten vinden, maar ook gerelateerde items. U kunt ook rechts een selectie maken van een specifieke categorie.

We weten wat we willen!

Zorggroep Reinalda is al sinds 1972 de enige zorgorganisatie in de regio Haarlem met het humanisme als grondbeginsel. De naam is ontleend aan humanist en vrijdenker Reinalda, van 1945 tot 1947 burgemeester van Haarlem.

De bewoners geven zelf richting aan hun leven en hebben dan ook een actieve rol. Medewerkers treden alleen ondersteunend en adviserend op. Zij passen fundamentele waarden als gelijkheid, zelfbeschikking, verdraagzaamheid en solidariteit toe op situaties en dagelijkse zorgverlening. Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt gekeken welke houding of benadering het meest wenselijk is.

Korte selectie - maximaal resultaat

Zorggroep Ter Weel is een ondernemende, gastvrije zorgorganisatie voor ouderen in Zeeland. De  organisatie richt zich op het ondersteunen van hun zelfredzaamheid. Hierdoor kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven. Welzijn voor ouderen en kleinschalig wonen krijgen alle aandacht. De organisatie vervult een belangrijke maatschappelijke rol, met als doel vergaande integratie.

Op de foto: Deelnemers aan de organisatie-scan van Zorggroep Ter Weel in Goes onder begeleiding van Intus.

Een aantrekkelijk werkgever zijn

V.l.n.r. Ilona Dings (teammanager Cicero), Hans Leideman (directeur Intus), Kina Koster (bestuursvoorzitter Cicero) en Bert Caris (manager ICT Cicero)

Cicero Zorggroep biedt zorg aan ouderen en mensen met een beperking in het zuiden van Limburg. De organisatie streeft ernaar om het leven van haar cliënten op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. Cicero wil op drie waarden herkenbaar anders zijn; vriendelijk, vertrouwd en vakkundig.
 

Beschrijving Opdrachtenplanning

De module “Opdrachtenplanning” is bedoeld voor het plannen van opdrachten binnen een geplande dienst in het rooster.
Deze  opdrachten  zijn  bij voorbeeld  cliënten  binnen  een  route  in  de  thuiszorg  of  ambulante  zorg, looproutes voor de intramurale zorg, maar ook adressen  binnen  een  route  voor  beveiligers  of  schoonmakers  die  op  verschillende  locaties  werken. De module kan dus flexibel ingezet worden in meerdere branches.

 

ISO 27001 en NEN 7510 certificering

9 oktober 2017

Bewustwording van gedrag maakt een wezenlijk onderdeel uit van informatiebeveiliging. Het achterlaten van een laptop in de auto als je vanuit het werk nog even naar een winkel gaat, het laten rondslingeren van een USB-stick, papier met persoonsgegevens op de printer, het ondoordacht online publiceren van informatie; we zijn inmiddels allemaal bekend hoe snel informatie onbedoeld gepubliceerd kan worden, met alle gevolgen van dien.