Weblog

Op ons weblog vindt u alles over Intus, maar ook gerelateerde artikelen over planning.

Op ons weblog kunt u informatie over Intus en haar producten vinden, maar ook gerelateerde items. U kunt ook rechts een selectie maken van een specifieke categorie.

Lunet zorg - planning en cliëntzorg

InPlanning ondersteunt de samenwerking van teams

'Lunet zorg - zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking - heeft het selectietraject voor een nieuw roostersysteem zeer gedegen aangepakt. Met in het achterhoofd de ervaring van vier jaar terug -  te weinig draagvlak onder de medewerkers - is kwartiermaker Lea de Vries gestart met een intern onderzoek. Het onderzoek vond plaats met medewerkers, managers, familie én de cliënten om te polsen hoe zij tegenover verschillende roostervormen staan'. 

GGD Brabant-ZO gaat zelfroosteren

InPlanning gaat het zelfroosteren voor GGD Brabant-Zuidoost faciliteren

‘Hoog tijd voor meer aandacht voor de wensen van onze medewerkers. Het rooster kunnen laten aansluiten bij de thuisagenda draagt bij aan het duurzaam inzetten van capaciteit. Dat leidt vervolgens weer tot tevredenheid en tevreden medewerkers presteren beter. Dat dacht teammanager ambulancezorg Roza van Passel van GGD Brabant Zuidoost. In maart tekende de organisatie voor de introductie van zelfroosteren met InPlanning. In september gaan de eerste pilots van start’.

GGzE gaat vraaggestuurd werken

InPlanning gaat vraaggestuurd werken GGzE faciliteren

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE) biedt hulp en ondersteuning aan mensen met ernstige, meervoudige en vaak langdurende psychiatrische problemen. Met ca. 2.200 medewerkers biedt de organisatie hulp aan zo'n 20.000 cliënten, variërend van klinische behandeling tot ambulante ondersteuning. Om beter te kunnen inspelen op de behoeften van cliënten, en de capaciteit daarop eerder en beter te kunnen afstemmen, stapt GGzE binnenkort over op InPlanning.

'Roosteren wordt een feestje!'

In november koos zorgorganisatie Heemzicht na een uitgebreide pakketselectie voor InPlanning. Tijdens de kick-off was er taart, want 'Roosteren wordt een feestje!'.
Het inrichten van het systeem is inmiddels in volle gang, want het streven is om
vanaf 1 januari 2017 live te gaan. De coördinator planning licht toe waarom InPlanning het pakket van hun keuze is en wat er gaat gebeuren.

Geen Tipp-Ex meer bij De Rijnhoven

In mei jl. begon zorgorganisatie De Rijnhoven uit Harmelen met zelfroosteren met hulp van InPlanning. Dit als eerste stap naar zelforganisatie. Nu de pilot klaar is, wordt de software uitgerold over de hele organisatie. Mariëlla de Bella is opleider en vraagbaak tijdens de implementatie en enthousiast: ‘Het gaat heel goed: het systeem is niet moeilijk, de medewerkers pakken het snel op. Vanaf december is de hele stichting over op InPlanning, dus we hebben ons doel gehaald!’ Ook directeur/bestuurder Trudy Prins is blij: ‘Ik vroeg me af waarom er bij ons zoveel Tipp-Ex doorheen ging. Op de dienstroosters zag ik waar het bleef: aan het eind van de maand was het roosterblad volgekalkt met witte vlekken. Daar zijn we in 2017 helemaal van af; wat een tijd gaat dat besparen!’