Disclaimer

Wij doen ons best om te zorgen dat de informatie op deze website juist en volledig is en de website functioneert zoals zou moeten.

Merk je dat er iets toch niet klopt?
Laat het ons dan weten, dan kijken we het na en verbeteren we de informatie.

Werkt iets niet?
Wil je ons informeren? Misschien is er een technische storing.
Onze excuses voor het ongemak.

Heb je schade opgelopen omdat iets niet klopte of niet werkte?
Wil je contact met ons opnemen? Dan proberen we samen tot een oplossing te komen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website of gegevens op deze website of enige gekoppelde website(s). Aan de gegevens op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Intus is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van gegevens op haar website of aan haar website gekoppelde website(s). Intus sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie middels haar website. Aan de inhoud van deze website en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Intus staat niet in voor de juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van de inhoud van haar website. Intus garandeert uitdrukkelijk niet dat de volledigheid van deze communicatie is gehandhaafd noch dat de communicatie vrij is van virussen, intercepties of tussenkomst.

Deze versie van de Intus disclaimer geldt vanaf 1 november 2018