Disclaimer

Aansprakelijkheid

Aan de gegevens op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Intus is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van gegevens op haar website of aan haar website gekoppelde website(s). Intus sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie middels haar website. Aan de inhoud van deze website en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Intus staat niet in voor de juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van de inhoud van haar website. Intus garandeert uitdrukkelijk niet dat de volledigheid van deze communicatie is gehandhaafd noch dat de communicatie vrij is van virussen, intercepties of tussenkomst.