Privacyverklaring

Wij vinden het bij Intus belangrijk dat er goed met jouw gegevens wordt omgegaan.
Daarom doen wij veel om te zorgen dat je gegevens bij ons veilig zijn. En daarom zullen wij netjes met je gegevens omgaan.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met de gegevens die we over jou weten.

We hebben geprobeerd onze privacyverklaring simpel en duidelijk te houden. Heb je toch nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op via privacy@intus.nl of 030 – 82 00 315.

Hoe gaan wij om met informatie die je aan ons verstrekt?

Dit gaat om informatie die je aan ons verstrekt bijvoorbeeld in persoonlijk contact, in telefoongesprekken, in e-mails of via onze webformulieren.

Gegeven Doel Juridische basis
Voor- en achternaam, geslacht Om je correct te kunnen aanspreken Toestemming, gerechtvaardigd belang
Naam organisatie, afdeling, functie/rol in organisatie Om te kunnen inschatten of onze informatie, producten, diensten of events voor jou relevant kunnen zijn Toestemming, gerechtvaardigd belang
Telefoonnummer, E-mail Om contact te kunnen onderhouden Toestemming, gerechtvaardigd belang
Contactmomentinformatie (moment en inhoud) Om te kunnen voortborduren op een eerder contactmoment; Om te zorgen dat je niet telkens hetzelfde aan ons hoeft te vertellen Toestemming, gerechtvaardigd belang
Feedback Om onze producten en diensten te kunnen verbeteren Toestemming

Hoe gaan wij om met informatie die we automatisch verkrijgen door je gebruik van onze website of het lezen van onze e-mails?

Gegeven Doel Juridische basis
Klikgedrag Statistieken; Verbeteren website, advertenties en dienstverlening; Meten van effecten van advertentiecampagnes Er worden geen tot personen herleidbare gegevens verwerkt
IP-adres Beveiligingsdoeleinden Gerechtvaardigd belang

Hoe gaan wij om met informatie over jou die we verkrijgen uit andere bronnen?

We verwerken soms ook informatie die we niet rechtstreeks van jou verkrijgen. Bijvoorbeeld je collega verstrekt informatie over jou of we lezen informatie over jou in openbare bronnen.

We verwerken deze informatie alleen als daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat. Ook wegen we verwerking door ons af tegen jouw belang.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor wij ze verzamelen.

Hoe zit het met onze website en cookies?

Onze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door je browser op je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om sommige functies van onze website mogelijk te maken, voor advertenties en om statistieken te verzamelen om onze website te kunnen verbeteren.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding over cookies. We gebruiken alleen advertentiecookies als je daar vooraf toestemming voor geeft. Herzien van je cookie-instellingen is altijd mogelijk via de tab onderin je scherm.

Je kunt het plaatsen van alle cookies via je browser uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat sommige functionaliteit van onze website dan minder goed werkt. Zie voor informatie over het uitschakelen van cookies bijvoorbeeld de cookie informatie van de Consumentenbond.

Onze website plaatst cookies van Google Analytics. Hiermee houden we bij hoe je onze website gebruikt, zodat we kunnen bepalen wat werkt en wat we nog kunnen verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google. Daarin staan afspraken over wat Google mag bijhouden. Wij laten Google de verzamelde gegevens anonimiseren. Gegevens op gebruikersniveau bewaren wij 26 maanden. Zo kunnen we de trends over de afgelopen 2 jaar vergelijken. Lees ook het privacybeleid van Google.

Onze website plaatst cookies van LinkedIn. Hiermee kunnen we conversies meten van mensen die klikken op LinkedIn-advertenties, krijgen we algemene inzichten over bezoekers van onze website en kunnen we bezoekers van onze website advertenties laten zien op LinkedIn of andere websites. Op je LinkedIn Instellingen & Privacy pagina kun je het aangeven als je dit niet wilt en hoe je wilt dat LinkedIn met jouw informatie omgaat. Lees ook het privacybeleid van LinkedIn.

Hoe zit het met e-mail nieuwsbrieven?

Je kunt je abonneren op onze e-mail nieuwsbrieven. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Je kunt je abonnement op ieder moment opzeggen. Iedere e-mail nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Deze gegevens worden bewaard tot maximaal drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.

Wij houden via ons e-mailprogramma statistieken bij van de e-mail nieuwsbrieven die wij versturen. Bijvoorbeeld of een e-mail aankomt en of deze is geopend. Wij doen dit om onze e-mail nieuwsbrieven te kunnen verbeteren. Wij kunnen de e-mail statistieken niet herleiden tot individuele personen.

Hoe zit het met commercieel contact?

Wij willen af en toe contact met jou om te onderzoeken of jouw instelling of bedrijf interesse heeft in onze producten en diensten.
Dit kunnen wij doen:

 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen commercieel contact. Je kunt dit aangeven als je wordt gemaild of gebeld. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Hoe zit het met persoonsgegevens en InPlanning?

Binnen de InPlanning dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Volgens de wet zijn wij ‘verwerker’ en is onze klant (werkgever) ‘verantwoordelijke’. Afspraken tussen verantwoordelijke en verwerker over de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Heb je een vraag over je persoonsgegevens binnen InPlanning? Stel je vraag dan aan de ‘verantwoordelijke’ werkgever. Meestal kan dit verzoek worden gericht aan de HRM-afdeling of een Functionaris Gegevensbescherming. Als ‘verwerker’ verstrekken wij geen informatie rechtstreeks aan jou.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij schakelen soms andere bedrijven of instellingen in voor onze dienstverlening (bijvoorbeeld een datacenter voor hosting, een marketingbureau voor promotie of Google voor webstatistieken). Wij hebben met door ons ingeschakelde partijen strikte afspraken dat verwerking van persoonsgegevens alleen is toegestaan voor onze opdracht en dat deze partijen de gegevens niet voor andere doelen mogen gebruiken.

Wij geven geen persoonsgegevens door voor gebruik door andere partijen of instellingen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven of als we daar wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat van ons eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Sommige bedrijven zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen dat zij de Europese privacywet naleven.

Beveiligingsmaatregelen

Wij vinden dat je er op moet kunnen vertrouwen dat je gegevens bij ons veilig zijn. Beveiliging van gegevens heeft bij ons daarom topprioriteit. Wij zijn trots dat wij zijn gecertificeerd voor ISO27001:2013 en NEN7510:7511, standaarden op het gebied van informatiebeveiliging. Dat betekent dat een onafhankelijke partij heeft vastgesteld dat onze organisatie en processen zijn ingericht om een veilige verwerking van gegevens te garanderen.

Enkele voorbeelden van maatregelen die wij hebben getroffen:

 • Alleen Intus medewerkers voor wie toegang tot jouw persoonsgegevens noodzakelijk is voor hun werk, kunnen bij jouw persoonsgegevens. Andere medewerkers hebben geen toegang.
 • Intus medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens vanaf het Intus netwerk met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wachtwoorden worden op een veilige manier gecommuniceerd.
 • Er wordt actief gescand op kwetsbaarheden in de beveiliging en met enige regelmaat worden er tests gehouden om de beveiliging te testen (‘pentests’).
 • Jaarlijkse audits door een onafhankelijke partij borgen de naleving van de certificeringen.
 • We hebben een continu proces van verdere aanscherping op het gebied van informatiebeveiliging.
 • Fysieke maatregelen zoals sloten voor bescherming van plekken waar persoonsgegevens opslagen zijn.
 • Beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Heb je een vraag over je persoonsgegevens?

Heb je een vraag of wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben? Neem dan contact met ons op. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van jou hebben
 • Laten corrigeren van fouten
 • Laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Wij informeren jou natuurlijk niet over de gegevens van iemand anders. Let er daarom op dat je bij een verzoek duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat je degene bent wie je zegt te zijn.

Klacht indienen

Vind je dat wij je niet op de juiste manier helpen op gebied van jouw privacy? Laat het dan aan ons weten, dan proberen we samen tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit? Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Als er iets verandert in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan moeten wij natuurlijk ook deze privacyverklaring aanpassen. Wij publiceren onze privacyverklaring op onze website. Let er dus op dat je regelmatig controleert of de datum van deze privacyverklaring is gewijzigd.

Onze contactgegevens

Intus Workforce Solutions B.V.
Princenhof Park 12
3972 NG Driebergen-Rijsenburg
privacy@intus.nl

030 – 82 00 315

Deze versie van de Intus privacyverklaring geldt vanaf 23 april 2020